top responsive web page development software download

Czytanie autentycznego języka w postaci bajek, wierszyków (nursery rhymes) czy opowiadań, pomaga dzieciom przyzwyczaić się do struktur gramatycznych języka angielskiego a także poznać nowe słowa i wyrażenia. Jest to wspaniały sposób na zbudowanie pewności siebie w języku już od najmłodszych lat.

Włączenie nauki czytania w tok kursu zachęca do obcowania z językiem angielskim na co dzień, co owocuje łatwością nauki w przyszłości. Poznawanie różnych historii buduje także wyobraźnię oraz twórczość. 

BOOKWORM CLUB

CZYM JEST

Oprócz zajęć kursowych, szkoła GOOD DAY zaprasza uczniów do udziału w klubie książki 'Bookworm Club'. To nie tylko koło literackie. To miejsce rozwijające wyobraźnię, poszerzające horyzonty, budujące własny punkt widzenia oraz pewność siebie. A wszystko to wspierając naukę języka angielskiego.

DLA MŁODSZYCH

+ czytanie dzieciom w języku angielskim;
+ poznawanie tekstów takich jak bajki, wiersze, opowiadanie;
+ nauka słuchania ze zrozumieniem;
+ rozwój zdolności komunikacji;

DLA STARSZYCH

+ czytanie rozmaitych tekstów, książek, opowiadań i baśni;
+ nauka interpretacji literackiej;
+ pisanie własnych krótkich opowiadań;
+ rozwijanie krytycznego punktu widzenia;
+ elementy literatury;